ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นายธนวรรธน์ ดีพูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,15:08  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (PLC)
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร พลพุทธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,08:22  อ่าน 417 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เซต
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญา มายูร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2562,20:02  อ่าน 1998 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิง ศรีนนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2555,12:01  อ่าน 1593 ครั้ง
รายละเอียด..