ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร พลพุทธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8553776
อีเมล์ : ponputta@gmail.com
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,08:22  อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (PLC)
รายละเอียดผลงาน
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ 5 steps บูรณาการ TPACK model เพื่อการแก้ปัญหานักเรียน ขาดทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ รายวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,08:22   อ่าน 66 ครั้ง