ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนปีการศึกษ๋า 2563 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา (อ่าน 229) 12 ก.พ. 63
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562 (อ่าน 324) 17 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (อ่าน 507) 13 ก.ค. 62
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 624) 02 มิ.ย. 62
รายงานการประเมินสถานศึกษา (อ่าน 838) 05 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัคร (อ่าน 825) 29 ก.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (อ่าน 1339) 05 เม.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก (อ่าน 1051) 11 ก.ย. 59
Best Practices “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (อ่าน 872) 02 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียน (อ่าน 728) 15 ก.ค. 59
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 815) 18 พ.ค. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 1327) 18 เม.ย. 59
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (อ่าน 1075) 01 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1137) 16 พ.ย. 58
คู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 1537) 18 ก.ค. 58
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ กีฬานักเรียนนักศึกษา ปี 2557 (อ่าน 2147) 17 ก.ย. 57
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 (อ่าน 2090) 02 ก.ย. 57
กันเกราเกมส์ (อ่าน 1258) 06 พ.ย. 56
ส่งผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2556 ชั้น ม.3/ 3 ครูอ่อนจิต ยางงาม และครูธนินท์ธร ดีพูล (อ่าน 1544) 19 มิ.ย. 56
ส่งผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2556 ชั้น ม.5/2 ครูสุภาพร พลพุทธา และครูธนวรรธน์ ดีพูล (อ่าน 1316) 17 มิ.ย. 56
เอกสารรายงานเยี่ยมบ้าน (อ่าน 1190) 13 มิ.ย. 56
ดาวน์โหลดเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 1142) 31 พ.ค. 56
พิธีไหว้ครู รับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2179) 29 พ.ค. 56
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 2744) 12 ก.พ. 56
เตรียมรับการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามและประเมินผล O-NET (อ่าน 1349) 29 ม.ค. 56
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 1711) 18 พ.ย. 55
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (อ่าน 1251) 18 พ.ย. 55
อบรมวิชาชีพระยะสั้น(ช่างไฟฟ้ากำลัง) (อ่าน 1571) 18 พ.ย. 55
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดบึงกาฬ (อ่าน 1246) 18 พ.ย. 55
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 1167) 18 พ.ย. 55
BIG cleaning day (อ่าน 1007) 12 พ.ย. 55
ตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (อ่าน 1429) 26 ก.ย. 55
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาเป็นตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ (อ่าน 1328) 26 ก.ย. 55
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 2448) 20 ส.ค. 55
วันแม่แห่งชาติ ปี 2555 (อ่าน 1536) 20 ส.ค. 55
แห่เทียนพรรษา (อ่าน 1209) 01 ส.ค. 55
วันภาษาไทย (อ่าน 1332) 24 ก.ค. 55
วันสุนทรภู่ (อ่าน 1224) 26 มิ.ย. 55
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 3186) 26 มิ.ย. 55
ไหว้ครู-รับน้องใหม่ (อ่าน 1502) 06 มิ.ย. 55