ติดต่อเรา
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
85 หมู่ 16   ตำบลท่ากกแดง  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
เบอร์โทรศัพท์ 042-490599 เบอร์โทรสาร 042-490599
Email : nonghingpittaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :