กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายฉกาจ เลี้ยงพรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0885635525
อีเมล์ : C.Game55@hotmail.com