กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนวรรธน์ ดีพูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0883402011
อีเมล์ : krootanawat@gmail.com

นางสุภาพร พลพุทธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 087-8553776
อีเมล์ : ponputta@gmail.com

นางมริดา สุขะหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 081-0584199
อีเมล์ : promwang@chaiyo.com

นางสาวพัชรี กุมภิโร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0806198991
อีเมล์ : ่ำำjee_ulin@hotmail.com

มาริษา ชมภูราษฎร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0878591652
อีเมล์ : eiw.2535@hotmail.com

กิติยา ชาไมล์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0905913312

นางสาวกาญจนา คำพิทักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 085-2982185
อีเมล์ : kanjana-np@hotmail.com

นางสาวดวงพร คุณาคม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 087-8646835
อีเมล์ : poppylove2010@hotmail.com

นางสาววีรดาพร กุลพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0991935538
อีเมล์ : weeradapornkoou@gmail.com

นายภานุวัตน์ สุระ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1