ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการ/ภารโรง

นายวัฒนา ภาคมฤค
พนักงานบริการ 2

นายโสภา หนูป้อง
พนักงานบริการ 2

นายถาวร พุทธา
ลูกจ้างชั่วคราว

นายระกรณ์ น้อยนันท์
พนักงานขับรถ/ช่างไฟฟ้า