คณะผู้บริหาร

นายเถลิง ศรีนนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862370365
อีเมล์ : srinon2003@hotmail.com

นายพิทักษ์ พลเยี่ยม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 087-2144524 , 089-8613277
อีเมล์ : pitak-np@hotmail.com