รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
85 หมู่ 16   ตำบลท่ากกแดง  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
เบอร์โทรศัพท์ 042-490599 เบอร์แฟกส์ 042-490599
Email : nonghingpittaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :