ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ให้ทุกโรงเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2564,15:05   อ่าน 3850 ครั้ง