ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
   ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ให้ทุกโรงเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2564,12:06   อ่าน 3720 ครั้ง