ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดีในจังหวัดบึงกาฬประจำปี 2563
โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดีในจังหวัดบึงกาฬประจำปี 2563
รายชื่อนักเรียนที่รับทุนการศึกษา
ม. 1/1 เด็กชายกฤษณะ มัชเรศ
ม. 1/2 เด็กชายชคดี น้อยคำกอง
ม. 2/1 เด็กชายสินองอาจ บริบูรณ์
ม. 2/2 เด็กหญิงวัชรินทร์ ริยะนิจ
ม. 3/1 เด็กหญิงสุปรีญา อำคา
ม. 3/2 เด็กหญิงวิรัญญา พิมมา
ม. 4/1 นางสาวรัชดา แสงขันธ์
ม. 4/2 นางสาวนฤมล ธนรุ่งศิลป์
ม. 5/1 นางสาวอมิตา ทะนะปัด
ม. 5/2 นางสาวณัชชา พุทธิมนม์
ม. 6/1 นายธาวิน เขียวประชุม
ม. 6/2 นางสาววาสนา วัฒนพานิช
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,08:29   อ่าน 160 ครั้ง