ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หลักการและเหตุผล
 
          ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ชาวไทยต่างรับรู้ว่าเป็นวันมิ่งมหามงคลยิ่ง  อันเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
          ดังนั้นโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาจึงได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นในครั้งนี้และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงซึ่งความรักความกตัญญูต่อมารดาของตน
         
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าพระราชประวัติของพระองค์ท่าน
3. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของมารดา
 
กลุ่มเป้าหมาย
          ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน 30 คน และนักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  จำนวน 310  คน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
สถานที่ดำเนินงาน
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,10:04   อ่าน 188 ครั้ง