ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จะดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน "กีฬาสี" ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกๆปีการศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต และส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลามัยที่ดีของนักเรียน ในการนี้จึงเรียนเชิญผู้ปกครอง ชุมชน หมู่บ้าน เข้าร่วมให้กำลังบุตรหลาน ในวันและเวลาดังกล่าว
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2562,12:05   อ่าน 324 ครั้ง