ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการสำหรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.26 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา-งานบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.31 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการสถานที่โรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.22 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ-ใช้รถโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.91 KB