ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ม.ค. 60 ถึง 06 ม.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
30 ธ.ค. 59 ถึง 03 ม.ค. 60 ส่งท้ายปีเก่าทำบุญใส่บาตร
22 ธ.ค. 59 ถึง 25 ธ.ค. 59 การแข่งกีฬาสหวิทยาเขตกีฬา