ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ส.ค. 61 ถึง 19 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
10 ส.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561