ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ส.ค. 65 โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมอาคารเรียน 1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา บริหารงานทั่วไป
22 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 นักศึกษาวิชาทหารเข้าฝึกภาคสนาม
โรงเรียนพรเจริญ
22 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15 ก.ค. 62 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
เสื้อเหลืองหรือเสื้อขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง